10 – 26 ARALIK 2020

Güvenlik Akademisi

thin

ANA KONUŞMACILAR

DERSLER

GÜVENLİK ÇALIŞTAYLARI

PANELLER

SİMÜLASYON

HAKKINDA

XV. GÜVENLİK AKADEMİSİ

10 – 26 Aralık 2020

Uluslararası İlişkiler Konseyi’nce 2008’den bu yana düzenlenen Güvenlik Akademisi Türkiye’de güvenlik alanında çalışan genç akademisyen, gazeteci, diplomat, araştırmacı ve sivil toplum temsilcilerine uluslararası güvenliğin değişen çehresi hakkında ileri düzeyde eğitim verilmesini amaçlamaktadır. Hedef kitlenin serbest tartışma ortamında bir araya getirilmesi suretiyle, Türkiye ve dünyadaki güvenlik sorunları kuramsal ve pratik biçimde ele alınmaktadır. T.C. Dışişleri Bakanlığı ve NATO Public Diplomacy Division tarafından desteklenen Güvenlik Akademisi, alanında uzman araştırmacılar ile Türkiye’nin güvenlik politikası oluşum sürecinde etkili kurumların temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldıkları dersler, seminerler, paneller ve simülasyonları kapsamaktadır. Aynı zamanda akademide lisansüstü öğrencileri de alanında uzman kişilerle bir araya gelme fırsatı elde etmektedirler. 10-26 Aralık 2020’de on beşinci kez ve pandemi nedeniyle ilk defa çevrimiçi düzenlenecek Güvenlik Akademisi bugüne kadar yaklaşık 600 katılımcıya ve 100 konuşmacıya ev sahipliği yapmıştır.


VİDEOLAR